ray tukee

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman kehittämistyö jatkuu PAAVO II:n ajan Verkostokehittäjät-hankkeen koordinoimana. Kyseessä on laaja, valtakunnallisesti asumissosiaalista kehittämistyötä koordinoiva hankekokonaisuus.

Kumppanuushankkeessa Y-Säätiöllä on hankkeen vetovastuu, muut hankekumppanit ovat Sininauhasäätiö, Helsingin Diakonissalaitos, Vailla Vakinaista asuntoa ry ja Rauman Seudun Katulähetys. Hankekumppaneille on jaettu teemalliset vastuualueet. Lisäksi omien hankkeidensa kautta Verkostokehittäjiin liittyvät Nuorisoasuntoliiton koordinoima Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke, Rikosseuraamuslaitoksen ja Kriminaalihuollon tukisäätiön hankkeet asunnottomina vapautuvien vankien asumisratkaisujen kehittämiseksi, ARA:n ja asumisneuvontafoorumin koordinoima asumisneuvontatyö, sekä muu asunnottomuutta ennaltaehkäisevä ja korjaava työ, esimerkiksi erityisryhmien osalta.

PAAVO Verkostokehittäjät-osiosta Asunto ensin -sivustolta löydät tietoa Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma ja hanketoteutuksesta. Vastaamme myös  Asunto ensin- ja Housing First -sivustojen päivityksestä.

Tervetuloa sivuille!


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä